Anbi


Algemeen nut beoogende instelling (ANBI)

Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare.

IJsselvliedtlaan 1
8091 PN Wezep

KVKnr:                    421042770
Fiscaalnummer:    805757077

Kosten stichting:
De kosten van de Stichting hebben betrekking op:
• het onderhouden van financiële / administratieve programma’s;
• het onderhouden van de website;
• het aanvragen van VOG;
• het verzorgen van de nieuwsbrieven voor haar donateurs en de gasten van zorghotel IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep.

Uitgaven t.b.v. IJsselvliedt en Villa ExpertCare:
• De ingediende wensen zijn in overeenstemming met de doestellingen van de Stichting;
• Daartoe worden de locatiemanagers van Hotel IJsselvliedt en Villa ExpertCare uit genodigd om alle bestuursvergaderingen bij te wonen.

Vergoedingen:
Gedurende de boekjaren zijn aan bestuurders geen vergoedingen verstrekt voor hun werkzaamheden.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2021/2022.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2020/2021.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2019/2020.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2018/2019.

Klik hier voor de financiële verantwoording van 2017/2018.