Blog

We hebben belangrijk nieuws voor u!

De naam van onze stichting gaat veranderen. Per 1 november 2019 is onze nieuwe naam:

“Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep.”

Naamwijziging Mappa Mondo Wezep.
Op 8 oktober 2018 jongstleden is de naam van Kinderhotel Mappa Mondo gewijzigd in ‘Villa ExpertCare’. Kinderhotel Mappa Mondo was sinds 2015 onderdeel van de organisatie voor specialistische thuisverpleging ExpertCare. De naam en het logo van het kinderhotel zijn daarom veranderd. Onze doelstelling om een bijdrage te leveren aan de ontspanning van kinderen van Villa ExpertCare Wezep blijft onverminderd doorgaan.

Wat verandert er voor U?
De naam van onze stichting wordt per 1 november 2019: “Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep”. Onze website is nu al bereikbaar via: http://www.vriendenvanijsselvliedtenvillaexpertcarewezep.nl

Het rekeningnummer van onze stichting verandert niet. De naamsverandering van het bankrekeningnummer, in het kader van de IBAN check, wordt later dit jaar door gevoerd. Informatie hierover kunt u lezen dan lezen op onze website, tabblad ANBI.

september 26, 2019 at 10:37 am | Uncategorized | geen reacties |