De Stichting heeft ten doel:

Het financieel ondersteunen van de activiteiten inzake zorghotel IJsselvliedt en voor de ernstig zieke kinderen van Mappa Mondo, beiden te Wezep in de gemeente Oldebroek.

Het bijdragen in de kosten welke worden gemaakt voor ontspanning en voorzieningen voor hen, die gebruik maken van de beide vernoemde instellingen. Dit geldt met name voor de kosten, welke niet uit normale middelen van beide genoemde instellingen kunnen worden voldaan.

Het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.

Lees meer >>

Doelen en Projecten

Contact

Contact Formulier